20. března 2009

Literatura o autismu

1. HRDLIČKA, Michal – KOMÁREK, Vladimír: Dětský autismus. Přehled současných poznatků. Praha, Portál 2004, 206 s. Il. Tabulky. – Obsahuje bibliografie.

2.
JELÍNKOVÁ, Miroslava – NETUŠIL, Radovan: Autismus. Pětidílný sborník. 1-5. Problémy komunikace dětí s autismem. Problémy v sociálních vztazích dětí s autismem. Problémy s představivostí u dětí s autismem. Péče o dospělé klienty s autismem. Hra a hračka v životě dítěte s autismem. Praha, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR 2003. 123 s. Il.

3.
KREJČÍŘOVÁ, Dana: Autismus. 7. Diagnostika poruch autistického spektra. Praha, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR 2003. 55 s.

4.
JELÍNKOVÁ, Miroslava: Autismus. 6. Diagnostika a možnosti korekce chování u klientů s autismem. Praha, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR 2002. 26 s.

5.
JELÍNKOVÁ, Miroslava: Vzdělávání a výchova dětí s autismem. Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 2001. 103 s.

6.
GILLBERG, Christopher – PEETERS, Theo: Autismus – zdravotní a výchovné aspekty. Výchova a vzdělávání dětí s autismem. Praha, Portál 1998. 122 s. Il. Tab.

7.
JOHANSEN, Bente Gad: Děti s autizmem a speciálně pedagogická péče o ně. Výběr z knihy „Pedagogika – Autizmus“ od Bente Gad Johansenové. Zpracovala Věra Novotná. Přeložila Jindra Jeppesenová. 1. vyd. Praha, Parta 1998. 30 s.

8.
PEETERS, Theo: Autismus. Od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci. 1. čes. vyd. Praha, Scientia 1998. 169 s. Il.

9.
SCHOPLER, Eric – LANSING, Margaret – REICHLER, Robert J.: Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami. Příručka pro učitele i rodiče. Z angl. orig. přel. Miroslava Jelínková a Věra Pokorná. 1. vyd. Praha, Portál 1998. 271 s. 31 obr. Tab. – Dodatky. – Literatura.

10.
VOCILKA, Miroslav: Autismus. Praha, TECH-MARET 1996. 116 s.

11.
NESNÍDALOVÁ, Růžena: Extrémní osamělost. 2. opr. a dopl. vyd. Praha, Portál 1994. 163 s. Obr. Fot.

12.
VOCILKA, Miroslav: Výchova a vzdělávání autistických dětí. Praha, Septima 1994. 72 s.

13.
Kateřina Thorová, Poruchy autistického spektra, Mezi ně patří například raná diagnostika v praxi, diferenciální diagnostika z pohledu psychologa, vzdělávání a terapie, rodinná problematika, prognóza, specifika vývoje poruchy, školní a sociální problematika. Výklad je doplněn množstvím kazuistik, ukázek dětských kreseb a fotografií z autorčina bohatého archivu.

1. NEWMAN, Sarah: Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením:Rozvoj kognitivních, pohybových, smyslových, emočních a sociálních dovedností

2.
MATĚJČEK, Zdeněk: Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí.

3. KERROVÁ, Susan: Dítě se speciálními potřebami. 1. vyd. Praha, Portál 1997. 165 s. – Adresář.

4.
DOMAN, Glenn: Jak pečovat o vaše postižené dítě. Kniha, která přinesla naději tisícům dětí. Z angl. orig. přel. Jan Kapela. Olomouc, Votobia 1997. 306 s. Il. Tabulky. – Dodatky. – Literatura.

5.
Gillberg Christopher; Peeters Theo Autismus - zdravotní a výchovné aspekty

6.
Beyer Jannik; Gammeltoft Lone: Autismus a hra, Kniha poskytne rodičům i odborníkům návody, jak naplánovat a připravit herní aktivity. Text je doprovázen souborem fotografií výukových strategií. Kniha přináší užitečné informace nejen pro speciální pedagogy a psychology, ale i pro rodiče a příbuzné lidí s autismem.

7.
Věra Čadilová, Zuzana Žampachová: Strukturované učení, Kniha je určena speciálním pedagogům v poradenských zařízeních, ve školách všech typů, studentům speciální pedagogiky, asistentům pedagoga, osobním asistentům, ale i rodičům dětí.

8.
Richman Shira, Výchova dětí s autismem:Aplikovaná behaviorální analýza může také pomoci odstranit nežádoucí stereotypní chování, zlepšit hru, komunikaci, vztahy mezi vrstevníky či posílit nezávislosti dítěte.
Kniha přináší užitečné informace nejen pro speciální pedagogy a vychovatele, ale také pro rodiče.

10. Andy Bondy, Lori Frost: Vizuální komunikační strategie v autismu - Kniha přináší mimo jiné charakteristiky lidí, kteří jsou nonverbální, a uvádí příklady přístupu k porozumění jejich komunikaci. Popisuje vztah mezi komunikací a různými obtížemi v oblasti chování. Rozebírá intervenční strategie, včetně použití znakové řeči a jiných systémů založených na obrázcích a symbolech. Naučte se s námi jak neelektronické komunikační přístupy, tak elektronické. Poznejte možnosti funkčních komunikačních dovedností.

1. ŠVIHÁLEK, Milan: Štěstí jménem Zuzanka. Zpověď maminky handicapovaného dítěte. Fotografie Drahoslav Ramík. 1. vyd. Šenov u Ostravy, Tilia 2003. 278 s. 31 s. s obr. příl.

2.
STRUSKOVÁ, Olga: Děti z planety D. S. 1. vyd. Praha, G plus G 2000. 165 s. Il.

3.
CHVÁTALOVÁ, Helena: Jak se žije dětem s postižením. Problematika pěti typů zdravotních postižení. 1. vyd. Praha, Portál 2001. 182 s. Il. – Bibliografie. (rozhovory)

4.
NEUMANNOVÁ, Vendula: Hledat – najít – držet – nepustit. Praha, Pixa Jan 1991. 157 s. (vzpomínky)

5.
Clerq Hilde De: Mami, je to člověk nebo zvíře?, užitečné postupy, které pomáhají při rozvoji kognitivních i sociálních dovedností. Kniha je určena speciálním pedagogům, psychologům a rodičům dětí s autismem.

6.
A.Pavlištíková, L.Hladká, Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem: Kompletně barevná s mnoha barevnými ukázkami a fotkami jak se učit s dětmi.

Žádné komentáře:

Okomentovat