14. 1. 2009

Dětská neurologie v Praze FTN

Vyšetření:

CPR – 0,4mg/l
Krevní obraz - červený a bílý v normě
Biochemie – Na, K, Cl, urea, kreatinin, bilir., ALT, AST, glu, ALP, Ca – v normě
TSH, T3, T4 v normě

Oční pozadí – normální nález
EEG – v bdělosti větší podíl rytmické theta aktivity, usínání a spánek bez abnormit.
CT mozku – symetricky mírně rozšířené SA prostory při konvexitě hemisfér frontoparietálně při benigní makrokranii. Jinak přiměřený CT nález v nativním obraze.
Metabolický skreening – v normě