12. 3. 2009

Sociální svět

Sociální svět (nejmladší předškolní věk):
 • na ilustracích děti ukazují, co je u figur v nepořádku na vnějším vzhledu;
 • co musí dítě udělat, když se chystá na vycházku (názorná ukázka v šatně);
 • praktická cvičení - "udělej sám" (zapínání, rozepínání knoflíků, zipů, rozvazování, zavazování tkaniček, ...);
 • téma "Obličej člověka" - každý člověk má jinou tvář, tím se od sebe lidé navzájem rozlišují, děti se často podobají svým rodičům, děti se učí správně pojmenovávat části hlavy;
 • téma "Z čeho se skládá moje tělo" - upevnit znalosti o částech těla (záda, ruce, nohy, prsty, ...), děti se naučí rozlišovat levou a pravou ruku, naučí se tělo udržovat v čistotě;
 • téma "Oči je třeba chránit" - formovat u dětí představy o nutnosti ochrany očí (je třeba se správně umývat, utírat se čistým ručníkem, nesahat si do očí špinavýma rukama, neházet kamarádům do očí písek, ...);
 • téma "Nosem se mi dobře dýchá" - děti se učí správně dýchat nosem, udržovat nos v čistotě;
 • téma "Zuby, jazyk, uši" - formovat u dětí představy o nutnosti zdravých zubů, jazyk nám umožňuje zjistit, jak chutná jídlo (nejíst neumyté ovoce, nedávat si do úst špinavé ruce), význam sluchu pro člověka;
 • téma "Srdce buší" - získat představy o funkci srdce, kde se srdce v těle nachází, jak můžeme zjistit tep;
 • téma "Proč panenky onemocněly?" - upevnit znalosti dětí o jejich těle a pravidlech hygieny;
 • téma "Profese" - seznámit děti s různými profesemi (kde pracují, jaké používají nástroje, čím jsou prospěšní, ...);
 • téma "Co dělají tatínek a maminka doma" - seznámit děti s různými domácími pracemi;
 • téma "Seznámíme se, a potom se skamarádíme" - děti se učí seznamovat s vrstevníky i dospělými;
 • téma "Mí přátelé" - děti se učí, jak se k sobě mají ve skupině chovat;
 • téma "Dospělí a děti" - děti se učí uvědomovat si, jak se o ně dospělí starají, jak se mají děti k dospělým chovat.
Sociální svět (střední předškolní věk):
 • dítě má k dispozici špinavý i čistý hrnek, co musí dítě udělat, aby špinavý hrnek umylo? (plánování činnosti, zvolení předmětů, které bude pro činnost potřebovat, příprava pracovního místa, ...);
 • téma "K čemu lidé potřebují oblečení" - děti se učí rozlišovat ženské a mužské oblečení, jaké oblečení se hodí k jednotlivým ročním obdobím;
 • téma "Jdeme nakupovat" - jaké druhy obchodů existují, kde můžeme pořídit jaké zboží, ...;
 • téma "Poznáváme předměty" - cílem je obohacení slovní zásoby dětí, na základě vlastního zkoumání různých předmětů děti vymýšlejí jejich charakteristiky.
Sociální svět (nejstarší předškolní věk, přípravná pro ZŠ):
 • téma "Doprava" - děti se učí různé způsoby přepravy, pojmenovávají dopravní prostředky, ...;
 • téma "Srovnávání předmětů" - děti se učí volit co nejvhodnější výrazy pro popis různých předmětů, ...
Zdroje informací:

Žádné komentáře:

Okomentovat