3. 4. 2009

Specifické chování


Postřehy v komunikaci

- Nereaguje nebo málo reaguje na své jméno
- Vyjadřuje hlavně křikem a afektem, že něco chce
- Opožděný vývoj řeči
- Nepružně nebo málo reaguje na pokyny
- Často působí dojmem, že neslyší
- Zdá se, že slyší, ale zejména na řeč reaguje velmi málo
- Neukazuje ukazováčkem na zajímavé předměty
- Nemává na rozloučenou
- Nezapojí se aktivně do dětských hříček typu paci-paci
- Nenapodobuje aktivně, často a s radostí
- Říkal/a několik slov, ale přestal/a
- Je obtížné ji/ho upozornit na vzdálené předměty
- Špatný oční kontakt, nepodívá se „co my na to“.


Postřehy v sociálním chování

- Málo používá nebo chybí sociální úsměv
- Raději si hraje o samotě, neprojevuje radost při společné činnosti, nerozvíjí společnou hru
- Dává přednost sebeobsluze, používá ruku druhé osoby
- Nepožádá o pomoc vydáváním zvuků, očním kontaktem, vedením za ruku
- Více se zajímá o své činnosti než o kontakt
- Málo se zajímá o ostatní děti, nedokáže se zapojit
- Je obtížné s ním sdílet pozornost (společné prohlížení obrázků, společná hra)
- Ostatní lidi dokáže ignorovat, nerad navazuje kontakt s lidmi
- Nespolupracuje (nepodá na výzvu, nevyhoví výzvě, netouží se předvést).


Postřehy v chování

- Záchvaty vzteku
- Hyperaktivita/neschopnost spolupracovat/ negativismus/nesoustředěnost/u ničeho nevydrží
- Nehraje si správně s hračkami
- Zabývá se určitými věcmi stále dokolečka (řadí, točí, hází, otvírá-zavírá apod.)
- Chodí po špičkách, točí se dokola, zvláštní pohyby
- Třepe výrazně rukama např. při radosti
- Neobvyklá fixace na určité hračky (neustále s sebou nosí nějaký předmět)
- Reaguje přehnaně na určité podněty (zvuky, změny)
- Celkově málo reaguje na okolní podněty
- Fascinován detaily či určitými podněty (písmena, číslice, závory, značky aut)


Absolutní indikace pro další vyšetření

- do 12 měsíců nežvatlá
- do 12 měsíců negestikuluje (nenatahuje ruku-neukazuje, nemává na rozloučenou)
- do 15 měsíců nenapodobuje
- do 16 měsíců neužívá slova
- do 24 měsíců spontánně neužívá slovní spojení
- ztráta jakýchkoli jazykových nebo sociálních schopností v jakémkoli věku

Žádné komentáře:

Okomentovat