3. 4. 2009

Mluvní dovednosti

ZDROJ: http://www.rvp.cz

Cílem je vedení dětí k aktivnímu užívání jejich slovní zásoby:
* Hry typu „Šla babička do městečka, koupila tam..."
* Doplňování slov - „Byl jsem (v lese, v obchodě, na letišti) a viděl jsem, koupil jsem... - podstatná jména
* Doplňující otázky - Co jezdí, co léta, co se obléká, co roste na stromě, v zahradě...
* Co potřebuji k vaření, šití, stavbě domu...
* Doplňování sloves - činností - Co dělá maminka, prodavačka, zedník ... - slovesa.
* Jaké je jablíčko, jaký je strom - přídavná jména atd.
* Protiklady - (velký - malý, vysoký - nízký, tma - světlo, ale také utíká - stojí apod.)
* Přirovnání - velký jako..., vysoký jako...
* Synonyma - „řekni to jinak"
* Práce s pamětí slov

o Hledání významu - „k čemu je to dobré, co se s tím dá dělat, kdo to potřebuje" (například koš - na houby, na prádlo, na odpadky...)
o Hledání rýmu
o Hledání metafor a přirovnání v textu - „Jak by se to dalo říci jinak?"
o Hledání slov na danou slabiku, hlásku, lze napovídat opisem (sa - je to zelené a maminka to dává do mísy, jí se to syrové... - salát)
o Třídění slov podle určitého hlediska (co jezdí po kolejích, po silnici, co léta, co vozí hodně lidí, co jezdí daleko...); osvědčují se témata, jako ovoce, zelenina
o Stupňování (velký - větší - největší)

* Práce s obrázky - hledání souvislostí - „k čemu to patří" (ucho k tašce, k hrnečku, ucho na hlavě, rozdíl uši - ucha)
* Určování slov:

o neutrálních a citově zabarvených (pes - pejsánek, hafan; dům - domek, chaloupka, chatrč...)
o nadřazeného pojmu (lžíce, vidlička, nůž - příbor; kalhoty, košile, kravata - oblečení)

Základem všech činností, podporujících řečové dovednosti, je hluboký, zpočátku vědomý nádech pouze nosem. Vydechovat lze i ústy. Pokud se zaměříme na hospodaření s dechem, snažíme se, aby výdech byl pokud možno dlouhý (ale ne do úplného „vyfouknutí", které vyvolá nutnost rychlého nádechu).

* Vědomé vnímání vůně květin, posekané trávy apod. (s výjimkou alergiků)
* Foukání brčkem do vody; lze měřit, jak dlouho dítě vydrží dělat bublinky
* Bublinky z mydlinek co největší - kontrolovaný dlouhý výdech
* Pití brčkem; je třeba kontrolovat, zda dítě nenadechuje ústy škvírkami vedle brčka
* Využíváme různé píšťalky a frkačky z pouti, nafukovací balónky

Foukaná kopaná - míček ze smotku vaty, kousku polystyrenu nebo peříčko se snažíme foukáním udržet na ploše stolu a dopravit je do branky soupeře; hráči nehrají zároveň, ale střídají se, když předmět spadne ze stolu nebo při gólu Foukáním udržet ve vzduchu peříčko, semena pampelišky

Hra na zobcovou flétnu nebo jiný dechový nástroj
Všechny hry ve vodě - výdech do vody, potápění, zaháněná stříkáním...
Plavání
Recitace
Žádné komentáře:

Okomentovat