15. 4. 2009

Rozvoj mluveného projevu

Rozvoj mluveného projevu (nejmladší předškolní věk):
 • dítě se učí pojmenovávat charakterové vlastnosti, různé předměty a děje;
 • dítě se pokouší sestavit vyprávění o panence, dokončuje věty:
  • "Toto je ... (panenka)."
  • "Je ... (pěkná, malá, ...)."
  • "Jmenuje se ..."
  • "Na sobě má ..."
  • "S panenkou si mohu … (hrát, povídat, ...)."

 • dítě se učí pojmenovávat mláďata živočichů;
 • dítě se pokouší převyprávět pohádku, kterou učitel četl;
 • dítě se učí správně vyslovovat.
Rozvoj mluveného projevu (střední předškolní věk):
 • pochopení toho, že se řeč skládá ze slov;
 • znalost intonačně správné výslovnosti;
 • umí rozlišit měkké a tvrdé souhlásky;
 • umí určit přízvuk ve slově;
 • vymýšlí slova začínající na určité písmeno.

Žádné komentáře:

Okomentovat