1. 7. 2009

Smyslové hry

ZDROJ: http://www.rvp.cz
Nabídka her a činností na rozvíjení smyslů
Zrak
• Vybarvování Omalovánky a domalovánky (postřeh, přesnost při výběru barvy)
• Skládání rozstříhaného obrázku, stránky z časopisu
• Hledání a třídění stejných předmětů stejného tvaru i velikosti
• Pozorování - „Dívám se a vidím něco červeného" (kulatého, dřevěného...)
Optická paměť
• Pexeso
• Kimovy hry
Optická pozornost a diferenciace
• „Co zmizelo ze stolu?"
• Hledání rozdílů mezi podobnými obrázky
• Dvojice obrázků se liší
• Dokreslování obrázků
• Vyškrtávání stejného tvaru na papíře, spojování stejných tvarů čarou
• Hledání písmen v textu (novinové titulky, časopis s většími písmenky) a označení fixem nebo značkovačem určitého písmene - dítě nemusí písmeno umět, hledá jen určitý tvar
• Hra na němého - dítě hádá z pohybu rtů, které slovo říkáme (dospělý má před sebou řadu obrázků, které bezhlasně jmenuje)
• Vybarvování mozaiky plošek podle daných značek (hvězdičky zeleně, puntík červeně...)
• Hledat obrázky ve změti čar
• Hledat určité tvary tam, kde se překrývá řada různých obrazců
Sluch
• Poslech a reprodukce různých básniček a písniček
• Hra na slepou bábu a její varianty
• PH „Pepíčku, pípni"
• PH „Všechno lítá, co peří má"
• Hledání budíku v místnosti
• Vyťukávání, vytleskávání rytmu písničky, rozpočitadla
• Vyjadřování pohybem stoupající a klesající melodie, např. improvizace učitelky na klavír
• Poznávání písničky jen podle melodie
• „Kdo tě volá, kdo tě budí"
• Hledání předmětu ve třídě - Hoří! - děti schovají v místnosti předem dohodnutý předmět. Hledá ho dítě, které bylo za dveřmi. Změnami hlasitosti mu ostatní pomáhají - čím blíže předmětu, tím hlasitěji volají (samá voda, přihořívá...)
• Dítě hádá zvuky, které vydávají různé materiály
• Co je v krabičce - do malých krabiček dáme různé předměty, dítěti ukážeme, co tam je, a může si zkusit, jak to chrastí; pak krabičky pomícháme, jsou-li stejné, nebo dítěti zavážeme oči, jsou-li každá jiná, a dítě hádá podle zvuku, co v krabičce je
• Dospělý vyluzuje různé zvuky, ale dítě reaguje pouze tehdy, ozve-li se dohodnutý zvuk (např. vyskočí při písknutí, jinak nereaguje)
• Předem se dohodne, co dítě udělá na určitý počet zvuků (písknutí, klepnutí, tlesknutí...); např.: 1x - poskočit, 2x - dřep, 3x - lehnout
• Přírodní zvuky
Akustická paměť
• Učit se už vědomě zpaměti básničky
• Slovní řady, hry typu „Šla babička do městečka, koupila tam..."
• Dáme na stůl sadu obrázků (6 - 8); dítě poslouchá, v jakém pořadí je jmenujeme; pak je teprve vybere a složí je v tom pořadí, v jakém je slyšelo
Akustická pozornost
• Hrajeme slovní kopanou na poslední slabiku
• Vymýšlíme slova na první slabiku, později i na první písmenko
• Určíme si slovo (jméno), které budeme hledat; dospělý říká rychle řadu slov nebo krátké věty, používá i slova podobná (zdrobněliny jména, slova od stejného slovního základu); jakmile dítě zaslechne určené slovo, udělá krok dopředu; pokud udělá chybu, musí udělat krok zpět
• Dospělý říká např.: kočka mňouká, pes kuňka, žába mečí... děti reagují jen na pravdivé výroky
• Určíme slovo, na které bude dítě reagovat v souvislém textu (většinou jde o klíčové slovo pohádky - princezna, princ, drak, čert apod.); pak čteme pohádku, jakmile dítě slovo zaslechne, tleskne
• Ve vyprávění pohádky děláme chyby (přidáme opakovaně slovo, které tam nepatří - bum, změníme obsah - Modrá Karkulka, šla přes louku, nesla si v košíku cvičky); dítě musí zareagovat na chybu a opravit ji
Akustická diferenciace
• dítě má poznat, kdy jsou obě slova stejná a kdy jiná; měnit lze hlásky (pije, bije, puk, buk, pes, pas, píle, míle, mouka, louka...) nebo délky samohlásek (Míla, milá, rada, ráda...)
Hmat a propriocepce
• Stříhání, lepení, vytrhávání papíru
• Modelování z těsta, modelíny, hlíny, mokrého písku...
• Manipulace s korálky a drobnými předměty
• Třídění podle hmatu - „Co to je?" - dítě se zavázanýma očima hádá, co drží v ruce; může také poslepu třídit smíchané předměty na dvě hromádky (velké a malé kupičky apod.)
• „Jaké to je?" - dítě poznává hmatem materiál (kovové předměty - matičky, šroubky, různé druhy látek, kousky kůry, kamínky, ohlazené kousky dřeva)
• „Najdi a slož do řady za sebou..." - nejdřív řekneme dítěti 3 - 5 věcí a teprve pak začne hledat
• „Kdo je to?" - dítě poznává hmatem jiné děti
• Provedení pohybu podle sluchové nápovědy - dáváme dítěti, které má zaváhané oči, různé úkoly (sáhni si na nos, udělej tři kroky dopředu a jeden dozadu, nakresli domeček, učeš se apod.)
• Nápodoba pohybu - rozvoj vnímání tělesného schématu - dítě si stoupne vedle nás a napodobuje naše pohyby jednou rukou (pravou rukou si sáhneme na levé ucho, na nos, levou rukou se dotkneme pravého kolen apod. ); pak zkusíme pohyby oběma rukama, ale postupně - nejdřív jednou, pak druhou rukou (pravou na nos a levou na levé ucho, jednou rukou na oko a druhou na pusu apod.)
Chuť a čich
• Ochutnávání různých potravin se zavázanýma očima a slovní komentář (co to je, jakou to má chuť, z čeho se to vyrábí apod.)
• Poznávání potravin, koření čichem

Žádné komentáře:

Okomentovat