1. 4. 2009

Užitečné odkazy

www.specialniskolamerklin.cz - Posláním Speciální školy Diakonie Českobratrské církve evangelické (DČCE) Radost Merklín u Přeštic je zajistit vzdělávání zejména dětí s více vadami, které jsou v péči střediska DČCE, při němž škola působí.

Internetové stránky, které se věnují problematice zdravotně postižených:
www.dobromysl.cz - obsahuje z každé oblasti něco
www.pecujici.cz - publikace, poradna, periodika, diskuze pro všechny, kteří se starají o své blízké…
www.infoposel.cz - legislativa, kompenzační pomůcky, poradna, adresář služeb, články…
www.internetporadna.cz - informace z oblasti zrakového, sluchového, mentálního a tělesného postižení
www.alternativnikomunikace.cz - pomůcky, počítačové programy, rady, metody a postupy při náhradním způsobu dorozumívání se s jedinci, kteří neovládají mluvenou řeč
www.apla.cz - internetové stránky společnosti APLA, která se specializuje na postižení autismem
www.volny.cz/spec.skoly/ - stránky SPMP (Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Ústí nad Labem)
www.rodina.cz - pod titulkem Zdraví se nachází podtitulek Handikepovaní, ve kterém je obsažena spousta zajímavých článků a informací
www.muzes.cz - internetová podoba novin „Můžeš“ pro zdravotně postižené
www.alfabet.cz - pro rodiče zdravotně postižených dětí
www.help24.cz - stránky věnované krizové pomoci
www.internetporadna.cz - poradenství s "linkou důvěry" pro ZP a jejich okolí
www.zvlastnisourozenci.wz.cz - stránky pro sourozence dětí s autismem

Stránky týkající se GFCF diety a metody Son-rise:

web.quick.cz/poulova
http://robin.mokranovci.net
www.bedej.net/paulinka
www.institut.celostnimedicina.cz - stránky lékařů propagujících GFCF dietu

Zahraniční odkazy:

www.autizmus.sk
www.sposa.sk
www.andreas.sk
www.autism-in-scotland.org.uk
www.autism-society.org
www.spoa.org.pl
www.unc.edu/depts/teacch
www.udel.edu/bkirby/asperger
http://autism.com/

Žádné komentáře:

Okomentovat