14. 5. 2009

2. Individuální plán - Šíša 0-2roky

http://www.praha.apla.cz

V komunikaci se zaměříme na:

oční kontakt – posilování očního kontaktu a pozornosti (viz. taky předešlá zpráva)

- můžeme např. přerušíme hru, činnost a čekáme, zda se na nás podívá, vytáhneme nějaký oblíbený předmět schovaný za námi tak, abychom mu ho ukázali a ukážeme, co jsme mu schovali. Můžeme mu taky nejprve ukázat předmět a potom ho schovat za záda a hned ho vytáhnout. Když ho to bude bavit, můžeme potom dobu uschovaného předmětu prodlužovat ( např. říkat básničku „čáry,máry fuk…“)
sdílená pozornost - ukazování : musíme usilovat o společnou pozornost a zájme, děti s autismem si neuvědomují , že byste i vy mohli mít zájem o to, co dělají často to neukáží, proto vyvíjíme větší aktivitu my a zajímáme se, co dítě bere do ruky, s čím si hraje….na co se kouká….

- mezi další dovednost při sdílené pozornosti zkusíme naučit dávat ( předávat) předměty – lehce držíme Štěpánka za zápěstí a vedeme mu ruku k sobě. Vezmeme si předmět, reagujeme na něj s radostí ( jako by nám ho sám dal) a vrátíme mu ho. Nebo si můžeme pomáhat s druhou osobou ( ta vede Štěpánkovu ruku), aby nám předmět podal), vybíráme mu předměty, které mohou být pro něj zajímavé ( nemusí to být hračky) pak si o ně jednoduše řekneme („dej mi…“) a vedeme mu ruku při vrácení. (další podrobnosti v minulé zprávě).

- můžeme zkusit hrát na rozdělování „ tohle mamince ( nebo sestřičce) tohle Štěpánka“…a rozdělujeme předměty ( můžeme pracovat s bonbony asi 4 ks)

- reagujeme na jeho hru a povzbuzujeme ho např. když skáče , řekneme: „ukážeš ještě , jak jsi skočil …“

- venku zkoušíme hrát hru „připravit pozor teď…“ ,když z něčeho seskakujeme a nebo začneme s ním utíkat

- povzbuzujeme ho, když se nám snaží něco ukázat ( vezme nás za ruku), tehdy už můžeme začít s nácvikem ukazování např. vezmeme mu ručičku a vedeme ji na správné místo - dotkneme se předmětu, který žádá.

- pro lepší pochopení můžeme hrát hru „ Prvek hledání a schovávání ..“ viz. předchozí zpráva)

Práce s obrázky:

ze začátku nám slouží skutečné předměty k tomu, abychom mu vysvětlili , co budeme dělat např. jdeme se koupat ukážeme mu hračku, kterou má do vany, jdeme ven – ukážeme čepici nebo botu, jdeme jíst – misku…později si tyto předměty nafotíme a uděláme mu tabulku pro něj na viditelném místě a necháme ho, aby zkusil ji sám používat – ze začátku tam můžeme dát foto předmětů, které hodně používá např. počítač, oblíbenou hračku. Začínáme s tím, až sám Štěpánek má zájem o předměty a snaží se nám je nějak „ukázat , sdělit“.

- ukazování obrázků na počítači jestliže se rád kouká do počítače
- ukazování části těla před zrcadlem - ze začátku stačí jen např. nos

Napodobování - všímáme si, zda napodobuje svoji sestru i nás v některých činnostech

- napodobování jednoduchých činností – příležitostně si všímáme, když mu dáme čepici,zda si jí dá na hlavu, ponožky nebo bačkory na nohy, hřeben – začne se česat, mobil – začne telefonovat, lžíci –dávat do pusy,

- napodobování hry se sestrou , honění, lezení…. velká podpora hry se sestrou

- napodobování doteku části těla, tleskání rukama, pohybů rukama

- verbální napodobování – napodobujeme zvuky, žvatlání

Dále si všímáme:

- zda rozeznává předměty ( např. oblíbenou hračku, auto…) dáme na viditelné místo několik hraček a zeptáme se ho, kde máš auto a sledujeme reakci, když se podívá na nás a auto, tak řekneme výborně a ukážeme „ to je auto“, když vidíme jeho neporozumění, tak mu ukážeme auto my. Zkoušíme to znovu a ze začátku vždy se stejnou věcí.

- můžeme zkusit reakce na „kde je…“ –na náš dotaz „kde je sestřička,tatínek …“stačí ,když se na ně podívá .

Sociální kontakt:

- hry s dospělými – autíčko, stavění věže z kostek – střídání, pohybové hry s písničkou….

- příchod a odchod osob ( přivítání a pozdrav)

- hra na schovávanou ( ze začátku se schováváme jen např. za dům a uděláme baf)

- sociální hra s panenkou nebo medvídkem – dej medvídkovi napít, najíst…

Žádné komentáře:

Okomentovat