25. 5. 2008

Glenn Doman

ZDROJ: http://www.rvp.cz

- náš současník, americký lékař, zakladatel philadelphského institutu "pro rychlejší rozvoj dítěte" ("Better Baby Institute"); má mnoho příznivců i odpůrců. Doman prosazuje vizuální zkušenost poznání světa. V prvních dnech života dítěte jsou mu ukazovány obrázky z různých oblastí (od napsaných slov, obrázků s tečkami - matematika, přes obrázky rostlin, živočichů, známých osobností a historických událostí atd.). Doman je toho názoru, že tato metoda stimuluje rozvoj různých oblastí mozku, což způsobuje mnohem rychlejší rozvoj dítěte než je tomu u vrstevníků. Doman patří ke kategorickým odpůrcům hraček, říká, že se tím jen ztrácí drahocenný čas. Při využívání metodiky Domana se dítě mění z aktivního účastníka procesu vzdělávání na jeho objekt. Dítě pouze pasivně přijímá informace, aniž by u něho byly rozvíjeny tvůrčí a pozorovací schopnosti. V jedné věci má však Doman pravdu. Čím je dítě menší, tím snáze vstřebává pro něj nová poznání. A toto je třeba zvláště v předškolním vzdělávání využívat.

Recognizing first words-Glenn Doman

Baby Phonics/Whole-word Reading Program

ABC phonics song

Žádné komentáře:

Okomentovat