1. 6. 2008

Maria Montessori

ZDROJ: http://www.rvp.cz

http://www.montessori.cz

- svůj život zasvětila dětem. Narodila se v Itálii uprostřed 19. století a byla první doktorkou medicíny v této zemi. Byla nazývána hlavním reformátorem pedagogiky 20. století.

Pedagogika Montessori je založena na pozorování dětí, jejich věkových zvláštností a potřeb. Maria Montessori založila pedagogický systém, který se skládá ze tří částí: dítě, okolní prostředí, pedagog. Centrem systému je dítě. Kolem něj je vytvořeno speciální prostředí, ve kterém se učí a žije samostatně. V tomto prostředí dítě procvičuje své fyzické schopnosti, formuje motorické a senzorové dovednosti odpovídající jeho věku, získává životní zkušenosti na základě vlastního zkoumání. Učitel sleduje dítě a pomáhá mu v případě, že je to potřeba. Základem pedagogiky Montessori je heslo: "Pomoz mi, abych to zvládl sám." Celá škola je vybudována tak, aby dítě mohlo samo kontrolovat svoje chyby. Učitel nepoukazuje na chyby dítěte, čímž u dítěte neomezuje pocit vlastních hodnot, dítě věří ve své schopnosti. Dítě se učí pracovat samo a ve spolupráci s ostatními dětmi ve skupině. Může si svobodně vybrat, jak se bude v daném okamžiku chovat, čím se zaměstná. Samo si vybírá druh činností.


Žádné komentáře:

Okomentovat