18. 5. 2009

Programy

ZDROJ: http://www.rvp.cz
Svět přírody (nejmladší předškolní věk):
 • dítě podle obrázků pojmenovává různé skupiny živočichů (hmyz, ptáci, obojživelníci, ...);
 • kde bydlí živočich (ryby ve vodě, ptáci létají ve vzduchu a chodí po zemi, ...);
 • dítě pojmenovává části těla jednotlivých živočichů;
 • dítě podle obrázků odpovídá na otázky: jak se živočich pohybuje, čím se živí, jaké vydává zvuky, ...;
 • dítě podle obrázků pojmenovává rostliny;
 • dítě pojmenovává části rostlinného těla (kořen, stéblo, listy, květ, plod);
 • dítě najde na obrázku stromy, které pojmenovává učitel (dub, bříza, jedle, ...);
 • dítě se učí rozlišovat roční období ...
Svět přírody (střední předškolní věk):
 • děti se učí rozlišovat ovoce a zeleninu, pojmenovávat druhy ovoce a zeleniny, v jakých oblastech se co pěstuje;
 • děti se učí nazývat jednotlivé části stromu, formovat u dětí představu, že strom žije (roste);
 • téma "Kdo bydlí v lese" - děti se učí pojmenovávat lesní živočichy, popisovat jejich vzhled, čím se živí;
 • téma "Jak pomáháme rostlinám" - děti se učí pečovat o rostliny, zalévat je, oprašovat z nich prach;
 • téma "Domácí zvířata" - děti pojmenovávají domácí zvířata, čím je krmíme, jak se o ně staráme, jaký nám přinášejí užitek;
 • téma "Ptáci" - děti se učí druhy ptáků;
 • téma "Jaro, léto, podzim, zima v lese" - děti se podrobněji seznamují se životem v lese v průběhu jednotlivých ročních období.
Svět přírody (nejstarší předškolní věk, přípravná pro ZŠ):
 • téma "Les - mnohopatrový dům" - rostliny, zvířata a ptáci jsou v lese rozděleny "do pater";
 • téma "Hmyz v lese" - děti se učí o vzájemné "spolupráci" rostlin a hmyzu;
 • téma "Ptáci v lese" - život ptáků v lese, jak se ptáci přizpůsobili lesnímu prostředí;
 • téma "Lesní zvířata" - formovat u dětí představy o vzájemných vztazích rostlin a živočichů v lese (potravinové závislosti);
 • téma "Chráníme naše lesy" - děti si uvědomují význam lesa pro lidský život, jaké důsledky mají zásahy člověka na životní prostředí, děti se učí, jak se chovat v lese;
 • téma "Jak se rostliny chystají na zimu" - jak se rostliny chovají na podzim;
 • téma "Stěhovaví ptáci" - proč někteří ptáci na zimu odlétají;
 • téma "Jak kdo zimuje" - jak jednotlivé druhy živočichů přečkávají zimu.

Žádné komentáře:

Okomentovat