22. 7. 2009

EDUKAČNÍ PLÁN - červenec – říjen 2009

Sociální chování

Současná úroveň: Štěpánek více vnímá pobyt cizí osoby doma, začíná reagovat na jednoduché pokyny , při mém odcházení šel mne vyprovodit, navazuje oční kontakt a reaguje na své jméno jméno, když jsem na něj zavolala i když byl zaujat počítačem, dle slov rodičů si všímá sestřičky, co dělá pozoruje ji, směje se na ni a reaguje na její pohybové hry , neverbálně žádá o pomoc – vezme za ruku, vybízí nás ke společné činnosti
např. přinese láhev do které vhazuje různé předměty


Plán: zahrnuje i napodobování


- pokračujeme v přivítání osob a rozloučení

- všímáme si – zda projevuje nějaké reakce na pláč sestry, pohádkovou situaci v televizi nebo na počítači – vyjadřuje překvapení, zajímá ho to, poznáme ,že něčemu nerozumí…


- podpora, když nás vybízí ke společné činnosti – přinese nám hračku , předmět


- zkusíme s ním uklízet hračky – např. kostky dáváme do krabice – nejdříve ho to naučíme: ukážeme mu, jak dáme kostku do krabice a potom mu dáme kostku do ruky a dáme mu najevo posuňkem, aby ji tam dal. Když uvidíme, že nám nerozumí, tak mu můžeme pomoci tím, že mu vedeme ruku. Štěpánek nemá rád, když ho chytneme za ruku musíme to udělat rychle a ze začátku stačí jen jednou .

K vnímání vlastního těla nám může pomoci masáže, hlazení, šimrání dítěte, hra:
„psaní dopisu na dětská zádička: dítě si nám sedne na klín a my ho jednou rukou držíme a druhou píšeme dopis:

Milý strýčku, tečka.
Posílám ti křečka, tečka.
(dítě máme zády k sobě a jako píšeme po zádech a při slově tečka jemně uděláme prstem tečku)
Křeček škrábe
(škrábeme dítěti záda),
kouše
(prsty naznačíme kousání),
lechtá
(dítě polechtáme),
pozor ať vás neulechtá.
(stále lechtáme)
Zalepíme do obálky
(dítě pohladíme po zádech jako když zalepujeme obálku),
nalepíme známku
(jako přlepíme známku),
dáme razítko
(ťukneme pěstí na známku)
a pošlem poštou
(vezmeme dítě za ramínka odstrčíme je).


Nevím,zda znáte tuto hru – děti ji mají rády ,když by to nešlo dle mého návodu,tak bych ji předvedla.


- všímáme si, zda napodobuje ( viz. zápis z konzultace 3.3.) napodobování můžeme vyzkoušet při běžných činnostech - dáme mu kšiltovku ( ať si ji dá na hlavu,ráno mu můžeme zkusit dát ponožku- jestli si ji bude pokoušet dát na nohu , další předměty – hřeben, lžíci, kartáček na zuby a jiné věci. Když nebude vědět , co s tím , můžeme mu to ukázat – nejde o nácvik, ale o vnímání toho , co se kolem něho děje.


- (napodobování – ukládání věcí do krabice, kamínky do kýblíčku.., šišky aj., hra s míčem – ze začátku, když mu to „nic neříká“, můžeme zkusit nafukovací míč - koulení ,činnosti - běhání za sestrou, napodobování zvonění na zvonek, zvukové hračky


- postupná odolnost Štěpánka na změny - např. snažíme se nechodit stejnou cestou, když ji vyžaduje - zkusíme ho zaujmout něčím jiným – odvedeme pozornost, když nechceme, aby příliš neulpíval na věcech a činnostech musíme mu dát náhradu, se kterou ho seznámíme


KOMUNIKACE – RECEPTIVNÍ ŘEČ
současná úroveň: naznačuje reakci na rozloučení, občas pozoruje ,co se mu ukazuje, občas reaguje na slovní pokyn dej mi, poznává některé předměty, naznačuje začátek VOKSU ( výměnný obrázkový…) občas si jde sám pro obrázek , když chce na počítač,

Plán:

- všímáme si, zda rozumí našim jednoduchým pokynům –pojď sem, sedni si, dej mi, ukaž, aj.- pokyny naznačujeme gestem

- pokračujeme v ukazování (viz. předešlé konzultace) – vyzkoušíme na počítači ,aby ukázal

obrázky, ukázat nos – se zvukem ( vezmeme Štěpánkův prst a dáme si jej na náš nos a řekneme „tu…“),

- stále jsem aktivní v kontaktu více my, protože děti s PAS dokážou kontaktovat jen, když něco

opravdu chtějí (silný motiv)

- všímáme si, jestli otočí hlavu, když řekneme „Kde je táta, sestřička,máma,….?


- všímáme si , jak rozumí slovům „ano a ne“ – slova doprovázíme znakem ( ano- kýváme hlavou – můžeme jemně zkusit vzít jeho hlavu do rukou a na pokyn „ano“-mu ukázat ,jak se kývá hlavou, učíme nejprve ano a později přidáme ne. Jestliže už naznačuje „ne“, pokračujeme v „ne“.


- rozeznávání předmětů, reakce na pokyn „dej mi..“ – dáme si před něj 2 oblíbené předměty a ukážeme mu je a potom chceme, aby on je nám dal na pokyn „Dej mi …“, když tomu nerozumí, tak mu pomůžeme vedením ruky


- při nácviku „dej…“, můžeme zapojit sestřičku neboť často děti více spolupracují se sourozenci – aby mu podávala různé předměty do ručičky a zase si je brala od něho, i při vycházce mu dáváme různé věci,aby se s nimi seznamoval a dával je do krabičky nebo košíčku


- práce s obrázky – pokračujeme s obrázkem počítač


KOMUNIKACE - EXPRESIVNÍ ŔEČ
současná úroveň: žvatlá řetězově jednu slabiku, naznačuje opakování zvuků , začíná používat žargon používá slovo „ci“ ( zatím se to nepodařilo identifikovat, co to přesně znamená je to pro více situací

Plán:

- při podávání např. pití – řekneme „pití“, u jídla použijeme „Ham“, „dudu“

– dudlík, užíváme
jednoduchá slova, pro lepší pochopení a nápodobu, neužíváme zdrobněliny

- podpora vokalizace – opakujeme po něm zvuky, slabiky a můžeme hrát hru ,že chvíli opakujeme my po něm a pak přidáme další slabiku a počkáme, zda po nás opakuje


- pokračujeme v nácviku grimas obličeje, motorika mluvidel – jak jede koník, mlaskání, vyplazování jazyka před zrcadlem, foukání bublin nebo míčku po stole


- podpora řeči při písničkách s pohybem – může sledovat i pasivně na počítačiKOMUNIKACE – NEVERBÁLNÍ VYJADŘOVÁNÍ
- pokračujeme v ukazování, všímáme si, jestli se podívá, když mu my něco ukazujeme (sdílená pozor)

- když nám vede ruku k něčemu,co chce zkusíme mu připravit prstík na ukázání,když si to nenechá ,tak nejdříve než mu to dáme tak na to ukážeme
dbáme na oční kontakt, používáme znaky do řeči při sdělování

začneme ho učit „ne“ nejen gestem,ale i verbálně – když mu sdělujeme „ ne“,tak ho zdůrazníme, jestliže Štěpánek nějakým způsobem projevuje „ne“ ( křik, gestem, výrazem tvaře) – ukážeme mu ,že mu rozumíme a za něj řekneme „ne“ ( jestli si dá lehce otočit hlavou, tak mu to vždy uděláme


JEMNÁ MOTORIKA
nácviky se týkají především těch činností , které využívají pohybů rukou a prstů, cvičení se prolíná s napodobováním, vnímáním , hrubou motorikou a nejdůležitější oblastí koordinací oko-ruka

Plán:

pokračujeme v nácviku správného úchopu:
- vhazování předmětů do láhve, krabičky, kýblíčku aj. dle možností a vlastních nápadů

- trhání modelíny na kousíčky (palec a ukazováček)


- nabírání lžičkou (lopatičkou )písek , vodu, cukr

- dávání různých krabiček do sebe na sebe, otvírání krabiček ( od bot, krémů, hraček – můžeme mu tam vždy dát (pro motivaci ) nějakou sladkost nebo hračku - význam pro podporu objevování a poznávání), sejmutí poklopů z hrnce a z krabiček

- mačkání knoflíků, vypínačů (připravíme si starý vypínač)


- trhání papíru


- spojování kostek dupla nebo jiných kostek


HRUBÁ MOTORIKA –
během léta využíváme přirozených překážek pro překonání, chůze ze schodů, lezení , házení míče, koulení, kopání, běhání aj.

ABSTRAKTNĚ VIZUÁLNÍ MYŠLENÍ
- přiřazování základních tvarů ( využíváme vhazovačky, různé vkládačky – můžeme mu vyrobit i krabici s různými otvory na předměty,které tam vhazuje)

- všímáme si, zda se snaží si podat nějakou věc, která mu spadne např. pod stůl – když jde pro nás o pomoc, můžeme ho naučit si věci získat


- stavění věží z různých kostek4,6


přiřazování identických předmětů – zvolíme si dva páry předmětů ( např. kostky, ponožky) a ukážeme před nim ,jak je k sobě přiřadíme . Ze začátku bude potřebovat pomoci vedení ruky, ale naučí se to.


- napodobování vzorků z kostek – připravíme si vzorek z kostek v různých pozicích, černou fixou vybarvíme ,aby byly lépe viditelné. Položíme před Štěpánka a ukážeme mu,jak a kam kostku dát (procvičování vnímání vizuálního a spolupráce oko a ruka)


- hledání odměny pod hrníčkem – hrníček,pamlsek, vezmeme pamlsek a ukážeme před Štěpánkem a řekneme: „podívej se“ a pomalu ho dáme pod hrníček


- b
ěhem léta, můžeme využít pobyt venku ke stavění dřevěných polínek, nošení dřeva, šišek, sbírání ovoce aj.


zpracovala: Mgr.Alena Valáková- speciální pedagog,

Žádné komentáře:

Okomentovat