8. 9. 2009

Informace z APLA

SETKáVáNí RODIčů:
Od října se opět rozběhne setkávání rodičů, které znáte již z loňska.
Více informací naleznete na
http://www.praha.apla.cz/rana-pece-setkavani-rodicu/index.php

Zde jsou termíny a témata, která nás čekají do konce roku:

13.10.: 15.00 - 17.00 - "Jak vyplnit volný čas u dětí s PAS"
(proběhne ve Středisku rané péče APLA, Brunnerova 1011/3, Praha 17 -
Řepy)

12.11.: 15.00 - 17.00 - "Sebeobsluha - odstraňování  plen, nácvik WC,
umývání, oblékání" (proběhne ve Středisku rané péče APLA, Brunnerova
1011/3, Praha 17 - Řepy)
prosinec - "Jak vybrat vhodnou základní školu a jak připravovat dítě
na školu" (termín zatím domlouváme, proběhne v metodickém středisku
APLA, Dolanská 23, Praha 6 - Liboc)
Zájemci, prosím hlašte se na setkání rodičů nejdříve po proběhnutí
předchozího setkání a to na mailu cizkova@apla.cz nebo telefonicky
220 571 249.

POZVáNKY NA JEDNODENNí SEMINářE PRO RODIčE:
Jako v minulém roce, pořádáme jednodenní semináře pro rodiče a
predagogy pečující o předškolní děti s PAS. Přihlášky budete moci
posílat vyplněním dotazníku na wbových stránkách APLA, nebo se můžete
přihlástit na mailu cizkova@apla.cz či telefonicky 220 571 249.

7.11. - Seminář pro rodiče (koná se v metodickém středisku APLA,
Dolanská 23, Praha 6 - Liboc)
Na podzim tyto semináře probíhají také ve Středisku rané péče
oblastní charity Kutná Hora (www.charita.kh.cz). zde jsou termíny:

22.10. - Seminář pro rodiče


Žádné komentáře:

Okomentovat